УСЛУГИ

ИНТЕРИОРНО ПРОЕКТИРАНЕ

Проектите включват:

 • Идейна част
 • Изчерпателна работна документация
 • Активно участие в изпълнението

I. ИДЕЙНА ЧАСТ

 • Запознаване с архитектурния план, вземане на размери и заснемане на обекта
 • Диалог с клиента, с цел да бъдат уточнени неговите изисквания
 • Изготвяне на предварителна стойностна сметка
 • Разработване на разпределение, което удовлетворява клиента
 • Избор и разработване на подови настилки, стенни покрития, тавани, осветление, мебели и друго обзавеждане
 • 3D визуализации

II. ИЗЧЕРПАТЕЛНА РАБОТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 • Чертежи и описание на довършителните строителни и декоративни дейности
 • Информация за конкретните материали
 • Подробни чертежи и информация за мебелите, които се произвеждат по поръчка
 • Точна информация за моделите от обзавеждането, които се произвеждат серийно и се доставят от търговците в завършен вид
 • Количествени и стойностни сметки

III. АКТИВНО УЧАСТИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО

 • уточняване на работната документация с изпълнителите
 • поръчка на материали , стоки и услуги
 • проучване на пазара, искане на оферти, уреждане на ясни условия между възложителя и изпълнителите